AKTUALNOŚCI
Dowiedź się jakimi wydarzeniami żyje nasza szkoła
07.07.2021r.
Odbiór zaświadczeń absolwentów .

Przypominamy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru 9 lipca  w godzinach od 9.00 do 11.00  w gabinecie dyrektora szkoły. Każdy absolwent  otrzyma również 2 kopie zaświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Uczniowie powinni zgłosić się po zaświadczenie osobiście, ponieważ muszą pokwitować jego odbiór.

dyrektor szkoły

04-05-2021r.
Dzień Książki

23 kwietnia nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Książki.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w nasz projekt. Jego realizację opisaliśmy na padlecie. 

W celu odczytania całej zawartości należy scrollować.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu na stronie:

 https://padlet.com/julmi2609/vwybz5bsqo4f0kg2

30-04-2021r.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją rządu i MEiN:
a) od 04 maja do 14 maja  br. uczniowie klas IV-VIII będą uczyli się zdalnie; b) od 04 maja br. uczniowie klas I-III będą uczyć się stacjonarnie w szkole,
c) od 17 maja do 28 maja br. uczniowie klas IV-VIII będą kształcić się w systemie hybrydowym
realizowanym zgodnie z rozporządzeniem w następujący sposób :
- nie więcej niż 50% uczniów będzie realizować te zajęcia stacjonarnie w szkole,
- co najmniej 50% uczniów będzie realizować te zajęcia zdalnie .
Zajęcia te będą organizowane naprzemiennie zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Podział na zajęcia stacjonarne i zdalne w klasach IV-VIII zgodnie z harmonogramem przekażą Państwu wychowawcy klas.
W tym okresie dla uczniów uczących się stacjonarnie będzie uruchomiony catering.
d)  25,26,27 maja 2021r.są  dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-VII.
 Uczniowie klasy  VIII w tych dniach piszą egzamin.
e) Od 31maja br. wszyscy uczniowie  uczą się  stacjonarnie w szkole.
23.04.2020r..
INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją rządu i MEiN:

a)      od 26 kwietnia  do 30 kwietnia br. uczniowie klas IV-VIII będą uczyli się zdalnie;

b)      od 26 kwietnia do 30 kwietnia br. uczniowie klas I-III będą kształcić się w systemie hybrydowym  realizowanym  zgodnie z rozporządzeniem w następujący sposób :

- nie więcej niż 50% uczniów będzie realizować te zajęcia stacjonarnie w szkole,

- co najmniej 50% uczniów będzie realizować te zajęcia zdalnie .

Zajęcia te będą organizowane naprzemiennie  zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Podział na zajęcia stacjonarne i zdalne w klasach I-III zgodnie z harmonogramem  przekażą Państwu wychowawcy klas.  W tym okresie dla uczniów będących w trybie stacjonarnym  jest organizowana opieka świetlicowa. Ze względu na utrudnienia w tym okresie nie będzie funkcjonował catering . Prosimy o przygotowanie  śniadania we własnym zakresie.

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl