Rekrutacja
         Komisja Rekrutacyjna informuje , że kandydaci, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zostali przyjęci do klasy pierwszej. 

        Komisja Rekrutacyjna informuje , że w dniu 30 marca 2021 r. zapoznała się i zweryfikowała wnioski o przyjęcie dziecka z innego obwodu do klasy I . Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane . Prosimy o wydrukowanie , wypełnienie dokumentu  woli przyjęcia i przesłanie drogą  poczty elektronicznej w formie skanu lub zdjęcia podpisanego dokumentu na adres sp1budzow@budzow.pl .  
Dokument do pobrania znajduje się poniżej informacji.

Komisja Rekrutacyjna.

 Dyrektor SP nr 1 w Budzowie informuje, że rekrutacja do  klasy pierwszej odbędzie się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Budzów.


Dokumentacja związana z rekrutacją dostępna jest w sekretariacie lub u dyrektora szkoły


Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu szkoły
sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl