HISTORIA
Dowiedz się o wydarzeniach z przeszłości naszej szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BUDZOWIE

KALENDARIUM


POCZĄTKI SZKOŁY

 • 1890 – pierwsze zapiski dotyczące dwuklasowej  szkoły ludowej okręgu Myślenice mieszczącej się w jednym z chłopskich domów,
 • 1893 – budowa  nowego budynku szkolnego funkcjonującego do dzisiaj,
 • 1889- założenie metryki szkolnej w myśl rozporządzenia C.K. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 12 kwietnia 1889 / prowadzona bardzo starannie, odnotowano w niej nawet informacje o losach ucznia i jego rodziców emigrujących do Ameryki

W tamtych czasach uczniowie klasyfikowani byli w dwóch półrocznych: I i II.     Zachowanie oceniano w zakresach: obyczaje i pilność. Oceniano z następujących postępów:

 • w nauce religii,
 • w pisaniu, w czytaniu,
 • w języku polskim,
 • w rachunkach w połączeniu z nauką o formach geograficznych,
 • w śpiewaniu,
 • w gimnastyce.

Uczeń otrzymywał również oceny z postępu ogólnego oraz z porządku zewnętrznego. Skala ocen z postępów w nauce to:

 • bardzo dobry,
 • dobry,
 • dostateczny,
 • niedostateczny
 • naganny.

Obyczaje i pilność oceniano jako:

 • chwalebne,
 • dobre,
 • dość dobre 
 • niedostateczne.


         Ucznia oceniano jeszcze dodatkowo w tej samej skali za postęp ogólny i porządek zewnętrzny. Gdy analizujemy arkusze ocen z tamtych lat, sporadycznie spotykamy się z oceną naganną, widocznie w szkole panowała duża dyscyplina oraz wysokie poszanowanie dostępu do wiedzy.OKRES WOJNY I OKUPACJI

 • 2 września 1939 r. - wkroczenie wojsk niemieckich do Budzowa, zajęcie wsi i szkoły.
 • 1 grudnia 1939 r. - rozpoczęcie nauki w szkole.
 • Nauka odbywa się z przerwami, ponieważ budynek jest zajmowany przez Niemców. Języka polskiego nauczano z tygodnika „Ster” wydawanego przez okupanta. Do szkoły chodziły tylko małe dzieci, bo starsze bały się uczęszczać ze względu na prowadzone przez Niemców łapanki i wywożenie do robót w głąb Rzeszy.
 • 1944 – w tym roku szkoła nie funkcjonuje. Przez Budzów przetacza się front wojenny, w szkole stacjonują wojska.


OKRES POWOJENNY

 • 1945 – w marcu na nowo rozpoczęła się nauka w szkole. Uruchomiono wszystkie klasy od I – VII. Zapisanych do szkoły było wówczas 225 uczniów.
 • 1946- utworzono dodatkową klasę VII dla dorosłych.
 • 1948 – dobudowano ubikacje na zewnątrz i nową szopę.
 • 1949 – zorganizowano kurs dla analfabetów oraz głuchoniemych, który ukończyło 12 osób.
 • 1954 – od tego roku odbywają się remonty na miarę możliwości finansowych: malowanie sal, instalowanie energii elektrycznej, lamp świetlnych.
 • 1959 – budowa wodociągu / jeden kran / sfinansowana przez Inspektorat Oświaty w Suchej Beskidzkiej.
 • 1959 – szkoła otrzymała z Funduszu Ziemi ,będącej w posiadaniu Nadleśnictwa Kalwaria, 1 hektar gruntu na budowę nowej szkoły  przewidzianą do 1966 r.
 • 1960 - Ówczesny budynek szkolny, mimo remontów, nie był wystarczający dla tak dużej ilości uczniów. Na osiem oddziałów w szkole były cztery pomieszczenia lekcyjne. W roku 1960 kierownik szkoły wraz z przewodniczącym GRN nakłonili pana Stefana B., zamieszkałego wówczas w województwie wrocławskim, do wynajęcia jego domu w Budzowie dla nauczycieli i kierownika szkoły . Wydział Oświaty przydzielił materiał , a mieszkańcy wyremontowali mieszkania. Kierowniczka szkoły opuściła dwa frontowe pomieszczenia, z których w szkole utworzono piątą salę lekcyjną.
 • 1962/63 – w tym roku szkolnym wprowadzano reformę oświaty. Od klasy I – IV wprowadzono program ośmioklasowy, w wyniku którego uczniowie kończyli szkołę jako ośmioklasową , natomiast ich starsi koledzy kończyli szkołę siedmioklasową. Nadal w szkole nauka odbywała się na dwie zmiany. I zmiana- uczniowie klas starszych IV- VII , druga zmiana- uczniowie klas młodszych.
 • 1963/64-w tym roku do szkoły uczęszcza 275 uczniów podzielonych na 9 oddziałów, likwiduje się wtedy pokój nauczycielski dla sali lekcyjnej.
 • 1964/65 - Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Krakowie rozpoczął budowę boiska sportowego z funduszy Totalizatora Sportowego.
 • 1967 – od tego roku szkoła nosi nazwę Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią na Adamkówce.
 • 1969/70 - wyrównano teren boiska, wyżwirowano oraz zamontowano bramki do gry w piłkę ręczną.
 • Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to czas kontroli, wizytacji , powoływania inspektorów, podinspektorów, opracowywania planów perspektywicznych, w wyniku których dobudowane zostaje skrzydło i sanitariaty wewnątrz szkoły .
 • 1992 – dobudowanie dwóch sal lekcyjnych,
 • 1993-95 – budowa nowego budynku szkolnego.
 • 1995 – uroczyste oddanie nowego budynku szkolnego i budowa sali gimnastycznej.
 • 1999/2000 – reforma oświaty. Utworzenie gimnazjum w nowy budynku i przeprowadzka szkoły podstawowej z powrotem do starego budynku. W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie dotychczasowych klas VII stali się uczniami I klas nowo utworzonego gimnazjum. W sześcioklasowych szkołach podstawowych uczyli się jeszcze w tym samym roku szkolnym uczniowie dawnych klas VIII, którzy byli ostatnimi uczniami dawnych szkół ośmioklasowych.
 • 2001 – 2006 - dzięki przychylności władz samorządowych w szkole dokonywano modernizacji starego budynku między innymi : wymieniono podłogi, okna, drzwi, wymalowano sale, odrestaurowano korytarz i schody, wyremontowano sanitariaty oraz dokonano docieplenia budynku na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego . Budynek zmienił całkowicie wygląd, jednak nadal głównym problemem był brak sali gimnastycznej  i stołówki.
 • 2007 – podjęcie przez organ prowadzący decyzji o budowie nowej szkoły.
 • 2008 – rozpoczęcie  prac budowlanych.
 • 2010/11 – przeprowadzka uczniów do nowego budynku szkolnego.
 • 28 września 2010 – uroczyste nadanie imienia.

    

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl