AKTUALNOŚCI
Dowiedź się jakimi wydarzeniami żyje nasza szkoła
10-01-2018 R.
ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI15 lutego 2017 r.weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III. 
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż: 
4,34 zł za każdą z sześciu części „Szkolni przyjaciele ” do klasy I szkoły podstawowej;
4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej. 

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek : 89812800050030355020000060.  W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy…”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.
 W przypadku klas IV- VII i klas gimnazjalnych rodzic stosuje się do zapisu zawartego w regulaminie udostępniania podręczników czyli koszt zakupu podręcznika z dotacji celowej . O cenie zniszczonych podręczników informuje nauczyciel biblioteki.
4.01.2018r.
Żywa lekcja historii.
 3 stycznia w naszej szkole zagościła "Żywa lekcja historii". 
W ten niezwykle ciekawy sposób uczestnikom zostały przybliżone dawne czasy i obyczaje.Artyści ATENY – Agencji Artystycznej Damiana Klinkoscha, przy czynnym udziale uczniów, zaprezentowali lekcje pt. „Wojny polsko - szwedzkie” oraz „Rycerze średniowieczni”.W niecodziennej lekcji historii udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dowiedzieli się jedne z najważniejszych dat, które dotyczą historii naszego kraju. Prawdziwą frajdę dzieci odnalazły w przymierzaniu zbroi dzielnego rycerza ze średniowiecza i w nauce trudnej musztry wojsk szwedzkich.Nie obyło się również bez pokazowego pojedynku oraz ślubowania na wierność królowi. Co najważniejsze, śmiech i zabawa towarzyszące powyższym prezentacjom na długo pozwolą zachować te lekcje w pamięci. 
 Koszty pokryła Rada Rodziców .
4.01.2018r.
Konkurs stroików i ozdób świątecznychDnia 20 grudnia 2017 w naszej szkole odbył się w naszej szkole szkolny konkurs stroików i ozdób świątecznych organizowany przez Samorząd Uczniowski.Konkurs był przeznaczony dla uczniów 0-III. Każdy uczestnik konkursu otrzymał szkolnego denara. Stroiki następnie zostały sprzedane na kiermaszu świątecznym. Dochód ze sprzedaży stroików zasilił konto SU.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Samorząd Uczniowski
opiekun: E.Kuligowska
4.01.2018r.
Mikołajki 2017W tym roku uczniowie klas z 1-3 na spotkanie z Mikołajem wybrali się aż do Krakowa. Na początek dzieci odwiedziły kino Cinema City. Miały tam okazję obejrzeć film pt. " Mikołaj w każdym z nas". Wspaniały film swoją fabułą i akcją przeniósł wszystkich w niesamowite miejsca, m.in. do domu Świętego Mikołaja. Jednak najważniejszym przesłaniem było, że Święta są najpiękniejsze wtedy gdy spędzimy je w gronie najbliższych nam osób. Następnie wyruszyliśmy na Rynek Krakowski , po którym oprowadził nas sam Śwwięty Mikołaj. Zmarznięci po krótkim spacerze ogrzaliśmy się  w Krakowskiej Manufakturze Czekolady. Wszyscy przebrani w fartuszki i czapki wysłuchali krótkiej historii czekolady. Za pomocą specjalnych narzędzi dzieci ręcznie wykonały praliny oraz trufle, a także malowały na tabliczkach czekolady.Po ukończeniu zabawy wypiły smaczne kakao, otrzymały " Dyplom Małego Deseranta" oraz wykonane przez siebie słodkości. Pełni wrażeń wróciliśmy do domów.
Mikołaj odwiedził również naszą szkołę , który wspólnie z pomocnikami wręczył prezenty dzieciom z oddziału przedszkolnego.Serdecznie dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za pomoc we wręczaniu prezentów.
sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl