AKTUALNOŚCI
Dowiedź się jakimi wydarzeniami żyje nasza szkoła
10-06-2020 r.
INFORMACJA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W związku z egzaminem ósmoklasisty, który przeprowadzany będzie w dniach:

16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski
17 czerwca 2020 r. (środa) - matematyka
18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język angielski

będą odwołane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, w tym nauczanie zdalne, dla uczniów kl. I-VII i dzieci z oddziału przedszkolnego, ze względów organizacyjnych, zapewniających bezpieczne przeprowadzenie egzaminów. Uczniowie przystępujący do egzaminu powinni wstawić się do szkoły o godz. 8.30 w każdym dniu egzaminu, przestrzegając wytycznych CKE i zachowując procedurę sanitarno – epidemiologiczną, obowiązująca w szkole, która udostępniona jest w zakładce „Dokumenty”.

22-05-2020 r.
INFORMACJAW związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem, informuję: 
od 25 maja 2020 r. w klasach I-III dla zadeklarowanych uczniów uruchomione są zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami dydaktycznymi oraz konsultacje dla uczniów kl. VIII zgodnie z harmonogramem. 
Od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów IV-VIII – harmonogram będzie udostępniony przez dziennik elektroniczny.
W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Wcześniej planowane dni tj. 21-22-23 kwietnia 2020 r. były dniami pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

 Wszystkie zajęcia od 25 maja 2020 r. nadal prowadzone są w formie zdalnej. 
 Kontakt ze szkołą w tym okresie czasu tylko przez:
 Dziennik elektroniczny: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabudzow 
Stronę internetową szkoły: http://www.sp1budzow.pl
Pocztę elektroniczną: sp1budzow@budzow.pl
05.05.2020 r.
INFORMACJA

Szanowni Państwo,

mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników , przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Budzów  w dniu  6 maja br. nie zostaną uruchomione. Spełnienie reżimu sanitarno-epidemiologicznego, który wynika z szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dostosowanie się do wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia wymaga wdrożenia odpowiednich procedur.

W obecnej sytuacji otwarcie przedszkoli dla wszystkich dzieci jest niemożliwe. W pierwszym etapie otwarcia, do przedszkola będą przyjmowane dzieci tych rodziców, którzy ze względu na sytuacje zawodowe nie są w stanie zapewnić im opieki we własnym zakresie .

Dyrektorzy przedszkoli w najbliższym czasie zwrócą się do rodziców z prośbą o pisemne zadeklarowanie chęci posłania dzieci do przedszkola.

Każda podjęta przez Państwa decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola powinna być przemyślana i wynikać z konieczności.  Pomimo  wprowadzenia  jak najlepszych  rozwiązań, aby przedszkole mogło funkcjonować w czasie epidemii, nie jesteśmy w stanie dać Państwu gwarancji , że nie dojdzie do zachorowania.

Jednocześnie informujemy, że po dokonaniu analizy rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych działających  przy  szkołach nie wyrazili chęci posłania dzieci na zajęcia, dlatego oddziały będą zamknięte do 24 maja br.    

Informacja o planowanym terminie uruchomienia przedszkoli zostanie Państwu  przekazana przez dyrektorów oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy i przedszkoli.

 

Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek

02.05.2020
Pożegnanie

11a35a61bcac3e4757e9b4f97a06d67c.jpgZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 maja 2020 roku odeszła od nas

Ś.P. Urszula Chromy

wieloletni pracownik naszej szkoły,

osoba niezwykle pracowita i pomocna, pełna uśmiechu, ciepła i miłości dla każdego ucznia i pracownika.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie w poniedziałek, 

4 maja 2020 roku o godzinie 14:00.

 

Urszulko, Twój uśmiech i dobre słowo pozostaną na zawsze w naszych sercach.

Pogrążeni w smutku i żałobie,

Dyrektor, pracownicy, rodzice i uczniowie

 SP nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl